top of page

EEE-226 Electronic Circuit Laboratory

15.03.2022

Tuesday

Hello dear students,

 

Here you can find the latest announcements and news about EEE-226 Electronic Circuit Laboratory. 

-----------------------------------------------------------------

Aşağıda laboratuvar kurallarını ve rapor yükleme talimatlarını bulabilirsiniz.

 

You can find the laboratory rules and steps for uploading laboratory reports below.

İyi günler dilerim,

Herkesin eksiksiz anlaması ve uygulaması için forumuma ilk kez türkçe devam edeceğim.

Elektronik Laboratuvarı Kuralları aşağıdaki gibidir:

- Tüm öğrenciler, laboratuvara "Laboratory Manual for Electronic Circuits 1",kitabı ile laboratuvar dersine katılmak zorundadır. Fotokopi kabul edilmemektedir.

 

-  Tüm öğrenciler laboratuvara, laboratuvar kitabının işlenecek olan doğru (önceki veya sonraki değil) deney ön çalışmasını tamamlamış olarak katılmak zorundadır. Aksi taktirde laboratuvar dersine katılamaz.

- Tüm öğrenciler laboratuvar kitabının işlenecek olan doğru (önceki veya sonraki değil) deney çalışmasının simulasyonunu tamamlamış olarak sunmak zorundadır. Simulasyonu çalışmayan, çıkan sonuçları sunamayan öğrenciler labotaruvar dersine katılamaz.

- Tüm öğrenciler laboratuvara zamanında gelmelidir. 5 dakikadan fazla geciken öğrenci laboratuvara alınmaz.

- Hiçbir istisnai durum kabul edilmeyeceği için, lütfen bu konuda mail yolu ile iletişime başvurmayınız.

- Öğrenciler laboratuvarlara en az %80 katılım zorunluluğuna sahiptir, aksi taktirde devamsızlıktan başarısız olurlar.

-----------------------------------------------------------------

Turnitin sistemine kayıt olma ve rapor yükleme için adım adım talimatlar:

- www.turnitin.com sitesine giriniz.

- Sağ üst köşedeki, "Login" tuşuna bakarak giriş ekranına geçiniz.

-  Kullanıcı profilinizi "Öğrenci" olarak seçiniz.

- Sınıf numarasına: 33949228 ve

Sınıf Kayıt Anahtarına: 226E yazarak profilinizi oluşturunuz.

- Ana menüye girdikten sonra EEE 226 Electronic Circuit 2021-2022 sınıfını seçerek laboratuvar raporunuzu yükleyebilirsiniz.

Profil oluşturma görüntülü adımlar: 

-----------------------------------------------------------------

I wish you a good day,

​ ​

Electronics Lab Rules are as follows:

-All students must attend the laboratory course with the "Laboratory Manual for Electronic Circuits 1" book. Photocopies are not accepted.

-All students must attend the laboratory with completed the correct (not previous or next) experiment pre-work for the laboratory book. Otherwise, they cannot attend the laboratory course.

- All students must present the laboratory book preliminary completed and the simulation of the correct (not previous or next) experimental work. Students who do not study the simulation and cannot present the results cannot attend the laboratory course.

-All students must arrive at the lab on time. Students who are more than 5 minutes late will not be admitted to the laboratory.

-Since no exceptions will be accepted, please do not contact us in this regard by e-mail.

-Students have to attend the laboratories at least 80%, otherwise, they will fail due to absenteeism.

-------------------------------------------------------------------------------------

Step-by-step instructions for registering and uploading reports to the Turnitin system:

​ ​

- Enter the website www.turnitin.com.

​ ​

- Go to the login screen by looking at the "Login" button in the upper right corner.

​ ​

-  Select your user profile as "Student".

​ ​

- To class ID: 33949228 and

Create your profile by typing  "226E" into the Class Registration Key.

​ ​

- After entering the main menu, you can load your laboratory report by selecting the EEE 226 Electronic Circuit 2021-2022 class.

​ ​

Profile creation video steps:

You can subscribe for coming announcements down below.

 

 

"Anything which is more than our necessity is, the Poison" , Paracelsus.

Asst. Halit ERİŞ

bottom of page